PROCÉS PARTICIPATIU SOLSONA
View the results for this forum   
You are viewing the results organized by their level of agreement. Order items by item number.   

3) Crear una gestió co-participada de la nova biblioteca, que la faci més propera i útil per tothom.

(79 / 54%)

(51 / 35%)

(8 / 6%)

(7 / 5%)
    
 
 Number of assessments : 145

7) Coordinació de la proposta cultural de Solsona, en el seu sentit més ampli.

(76 / 53%)

(60 / 42%)

(6 / 4%)

(2 / 1%)
    
 
 Number of assessments : 144

8) 1000 masies habitades, pla de repoblament masover, basat en la cultura, el turisme, l'agricultura ecològica, l'artesania, entre altres).

(67 / 47%)

(56 / 39%)

(15 / 10%)

(6 / 4%)
    
 
 Number of assessments : 144

Comments (2)
Sens dubte ens donaria un enorme potencial com a territori, potenciant allò que ja tenim però que, encara, no hem valorat prou.
Written by Usuari 17224433 at 02 / 05 / 2015

Sens dubte ens donaria un enorme potencial com a territori, potenciant allò que ja tenim però que, encara, no hem valorat prou.
Written by Usuari 17224433 at 02 / 05 / 2015


2) Millorar els serveis hospitalaris.

(46 / 32%)

(78 / 54%)

(6 / 4%)

(14 / 10%)
    
 
 Number of assessments : 144

4) Reactivar el nucli antic (comercialment, culturalment, arquitectònicament i en habitatge).

(51 / 35%)

(55 / 38%)

(22 / 15%)

(17 / 12%)
    
 
 Number of assessments : 145

1) Optimitzar els recursos públics pel que fa a equipaments mobles, immobles i de persones, així com millorar horaris dels equipaments públics (biblioteca, centre cívic).

(22 / 15%)

(76 / 53%)

(8 / 6%)

(38 / 26%)
    
 
 Number of assessments : 144

5) Millorar la mobilitat, ja sigui millorant dels espais vials, (carril bici, voreres), així com la millora de la consciència ciutadana.

(20 / 14%)

(68 / 47%)

(14 / 10%)

(44 / 30%)
    
 
 Number of assessments : 146

6) Crear una comissió ciutadana per a la planificació de les festes locals per millorar la seva qualitat, participació i projecció.

(35 / 24%)

(60 / 42%)

(31 / 22%)

(18 / 13%)
    
 
 Number of assessments : 144


General comments

Gracies per la iniciativa!
Written by Usuari 75282cea at 24 / 04 / 2015
Gracies per la iniciativa!
Written by Usuari 75282cea at 24 / 04 / 2015
m'agraderia un bar al pavello
Written by Usuari c5d31aea at 28 / 04 / 2015
Molt bé
Written by Usuari ac3fb4f3 at 28 / 04 / 2015
Gracies!
Written by Usuari 5b95417a at 28 / 04 / 2015
Gràcies!
Written by Usuari b4ab04a7 at 28 / 04 / 2015
Molt be
Written by Usuari 77a26ad0 at 28 / 04 / 2015
bona iniciativa
Written by Usuari e8184816 at 28 / 04 / 2015
bé!
Written by Usuari 2474d630 at 28 / 04 / 2015
Bona iniciativa
Written by Usuari cb48c0df at 29 / 04 / 2015
Be!
Written by Usuari e634f0e0 at 01 / 05 / 2015
molt bé
Written by Usuari 5b294fdb at 08 / 05 / 2015
Be¡
Written by Usuari db4e75b1 at 09 / 05 / 2015
be!
Written by Usuari b49a64aa at 19 / 05 / 2015