Construint un Parlament Ciutadà, construint una nova democràcia

Un dels objectius de les II Jornades del Parlament Ciutadà (14-15 març 2014, Barcelona) es definia com: "Ampliar el coneixement sobre les principals visions i estratègies transformadores i les accions i mesures d’urgència que avui es proposen des dels moviments socials més actius a Catalunya".
Un primer resultat d'aquest objectiu és aquest conjunt de propostes que, des dels diferents col·lectius, s'han considerat urgents o prioritàries. El Grup Impulsor del Parlament Ciutadà va prendre el compromís de traslladar aquests resultats al Fòrum Social Català per tal de incorporar-lo al taller que, sota el títol d'aquest portal, es realitzarà dissabte dia 12 d'abril, al Patí de Lletres de la UB de 16:00 a 18:00 h. Un debat que es va iniciar a les Jornades, que segueix viu en aquest Fòrum i que proseguirà en el conjunt dels moviments socials en el camí de construcció d'aquest espai de confluència que vol ser el Parlament Ciutadà.
Us convidem a deliberar sobre aquestes propostes, ordenades en quatre grups, on s'han incorporat aquelles que defineixen accions concretes o que tenen caràcter d'urgència.

Economia

Governança

Drets civils

Drets socials